Switchwiki en Medicawiki

Switchwiki en Medicawiki zijn hulpmiddelen bij het maken van een keuze voor een psychofarmacon.

 

Switchwiki

De Switchwiki bevat tabellen met informatie over het wisselen van medicatie: een afbouwschema van de huidige medicatie, een opbouwschema van de nieuwe medicatie en aanvullende informatie. Deze link leidt naar de switchtabel voor antipsychotica.

Behalve informatie over het wisselen van antipsychotica bevat Switchwiki ook tabellen voor het wisselen van antidepressiva, het combineren van stemmingsstabilisatoren en het wisselen van benzodiazepines.

 

Medicawiki

De Medicawiki bevat monografieën van antipsychotica, antidepressiva, stemmingsstabilisatoren en benzodiazepinen. Bijwerkingen en contra-indicaties zijn samengevoegd tot risicogebieden (Caution Areas) en ingedeeld in een schaal van 1 (veilig) tot 10 (zeer gevaarlijk). Met de  medication assistance module maak je snel een gewogen keuze in één of meer Caution Areas.

Verder bevat Medicawiki een module voor het afbouwen van benzodiazepines en een module voor het verhogen of verlagen van Clozapine.

 

Indien de Medicawiki leidt tot een wens tot verandering van Farmacotherapie kunt u ondersteuning krijgen van de Switchwiki.


Switchwiki en Medicawiki zijn ontwikkeld door Walter Broekema, ziekenhuisapotheker bij GGZ Centraal. Beide wiki’s hebben geen commercieel doel en er is geen participatie vanuit de farmaceutische industrie. De instrumenten zijn steeds in ontwikkeling.