Richtlijnen

Richtlijnen zijn de vertaalslag van wetenschappelijke kennis naar het klinisch handelen. Een richtlijn is een belangrijk instrument voor het op niveau brengen en houden van de kwaliteit van de psychiater. Dit vraagt niet alleen een deugdelijke ontwikkeling van richtlijnen, maar ook de implementatie van de richtlijnen.

PEPNed zal zich inzetten om (kennis over) bestaande richtlijnen, die betrekking hebben op de (bij)werkingen van psychofarmaca, via de website te verspreiden. Daarnaast zal PEPNed, bij geobserveerde leemtes, zowel mono- als multidisciplinaire richtlijnontwikkeling op dit gebied initiëren. PEPNed staat voor ‘levende (up to date)’ en handzame psychofarmacarichtlijnen, die de psychiater in de dagelijkse praktijk kan gebruiken, waardoor de kwaliteit van behandeling kan verbeteren.