Onderzoek

Psychofarmaca hebben veel effecten op menselijk gedrag en/of emoties. Effecten die de primaire uitkomstmaten van psychofarmacologische interventies zijn. Psychofarmaca hebben echter ook effecten die men niet primair nastreeft of die ongewenst zijn, zoals sedatie, bewegingsstoornissen, metabole ontregelingen, seksuele problemen.

 

De effecten van psychofarmaca op primaire uitkomstmaten lijken helemaal niet zo enorm te verschillen, waardoor er niet één medicijn zo veel meer effect laat zien bij een bepaald probleem dat het een eerste voorkeur kan claimen. Psychofarmaca verschillen onderling vaak juist veel meer op het gebied van bijwerkingen en deze bepalen eerder de keuze van een arts en patiënt voor een bepaald middel. Opvallend is dan ook dat er in wetenschappelijk onderzoek relatief minder aandacht is voor bijwerkingen dan voor de primaire uitkomstmaten.

 

Op dit platform brengen we zowel lopend als afgerond wetenschappelijk onderzoek op het gebied van bijwerkingen voor het voetlicht. Daarnaast wordt eigen wetenschappelijk onderzoek naar bijwerkingen van psychofarmaca opgezet en uitgevoerd. We verwachten zo meer kennis over bijwerkingen te kunnen bundelen en met elkaar te delen.