Disclaimer

 

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de website van het Psychofarmaca Expert Platform Nederland (PEPNed) door bezoekers. Door de website van PEPNed te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Deze website is eigendom van GGz Centraal.

 

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. PEPNed is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

 

PEPNed behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. PEPNed is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de website.

 

E-mail

De informatie die namens PEPNed door middel van een e-mailbericht of een andersoortig elektronisch communicatiemiddel wordt verzonden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), is vertrouwelijk en valt mogelijk onder het beroepsgeheim. De ontvanger mag zonder toestemming van de afzender de informatie dan ook niet doorgeven aan andere personen. PEPNed zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele onjuiste en/of onvolledige overbrenging van een verzonden e-mail of andersoortig elektronisch bericht, of voor tijdige ontvangst daarvan.

 

Privacy

Deze website is opgezet volgens de richtlijnen van de Health On the Net code (HON-code).


Gegevens van personen die via de site contact opnemen, zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Wij maken geen gebruik van cookies.

 

We maken gebruik van Google Analytics om het publiek van de website te analyseren en onze inhoud te verbeteren. Geen persoonlijke informatie wordt verzameld vanuit Google Analytics. Voor meer informatie over het privacybeleid met betrekking tot Google Analytics, ga hier https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 

Professionals

Vragen die gesteld worden via de vraagservice kunnen, geanonimiseerd, op de website worden geplaatst. Persoonlijke gegevens van professionals die zich aanmelden voor het besloten gedeelte op de website worden bewaard en gebruikt om hen te informeren. Op verzoek van de professional worden de gegevens verwijderd.

 

Advertenties

De website van PEPNed toont in principe geen enkele vorm van reclame. Wanneer er sprake is van een advertentie, wordt dit duidelijk vermeld. De redactionele inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding.

 

Geen behandelinstelling

Het Psychofarmaca Expert Platform Nederland is geen behandelinstelling. Informatie op deze site kan en mag niet beschouwd worden als een alternatief voor een consult bij of behandeling door een arts. Voor het starten, wijzigen, stoppen of aanpassen van medicatie of een behandeling moet altijd de behandelend arts geraadpleegd worden.

 

Externe links

De website van PEPNed bevat links naar websites van andere partijen. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. PEPNed heeft geen zeggenschap over deze websites en is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten en advertenties.
Het is toegestaan om door middel van hyperlinks te verwijzen naar de website van PEPNed. Indien er een link wordt aangebracht zal de afkomst en de oorspronkelijke vindplaats van het materiaal altijd duidelijk naar voren moeten komen.

 

Copyright

Deze website bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van PEPNed en van derden rusten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: logo's, tekst, beeld, geluid, programmatuur, foto's, grafische vormgeving van de site. Mede om de belangen van PEPNed en die van derden te beschermen is de inhoud van deze site uitsluitend bestemd voor  informatief, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PEPNed vereist.

 

Informatie op deze website mag enkel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen gebruik.

 

De website van PEPNed bevat privacygevoelige informatie, die alleen via het besloten deel van de site te raadplegen is. Het is niet toegestaan om materiaal dat op dit besloten deel van de website van PEPNed geplaatst is te delen met en/of over te dragen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van PEPNed.

 

Financiëring

De webpagina van PEPNed wordt gefinancieerd door GGz Centraal, Universiteit Maastricht en Universitair Centrum Utrecht.