Landelijke gespecialiseerde Poliklinieken Bijwerkingen

Bijwerkingen van psychofarmaca kunnen leiden tot ernstige somatische complicaties en vroegtijdig overlijden. Deze bijwerkingen zijn ook regelmatig een reden voor onvoldoende therapietrouw, met verhoogde kans op frequente en langere klinische opnames, verminderen van sociaal functioneren en een afnemend vermogen werk en relaties te behouden.

 

Om deze redenen heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg de eis gesteld dat iedere GGz-instelling per 01-01-2014 alle patiënten een globale screening naar somatische complicaties en bijwerkingen aanbiedt. Ook de cliëntenraden en patiënten- en familieverenigingen vragen aandacht voor bijwerkingen. 

 

Bij onderstaande poliklinieken kunnen GGz-patiënten terecht die een gespecialiseerde screening op bijwerkingen nodig hebben. De poliklinieken houden zich verder bezig met wetenschappelijk onderzoek en er zijn vaak trainingsmogelijkheden voor GGz-hulpverleners.