DEELNEMERS GEZOCHT

Onderzoek naar het beter voorspellen wie er goed reageert op clozapine.

 

Onderzoek
In dit onderzoek (CLOZIN) wordt er gekeken naar psychotische stoornissen. Hiermee wordt schizofrenie, schizofreniforme stoornis, schizo-affectieve stoornis en psychotische stoornissen niet anders omschreven (NAO) bedoeld.  Bij deze stoornissen is  er bijvoorbeeld sprake van het horen van stemmen.
Om de behandeling van psychotische stoornissen te verbeteren doen wij onderzoek naar welke genen deze stoornissen voorspellen bij clozapine gebruikers. Het doel is om dan te kunnen voorspellen wie er goed reageert op clozapine. Dit wordt gedaan door middel van één kort bezoek waarbij een bloedafname en een vragenlijst wordt afgenomen. Met behulp van een bloedafname kan het DNA onderzocht worden.


Wat voor patiënten zoeken we?
Om dit te onderzoeken zijn er 4000 patiënten met psychotische stoornissen nodig. Wij zoeken mensen die:
1) Gediagnosticeerd zijn met schizofrenie, schizo-affectief of schizofreniforme stoornis.
2) Clozapine gebruiken of hebben gebruikt
3) De Nederlandse taal spreken en lezen.
4) In staat zijn zelfstandig te beslissen over
hun deelname aan dit onderzoek.
5) 18 jaar of ouder zijn.

Patiënten kunnen niet meedoen als:
1) Ze onvrijwillig zijn opgenomen onder de ‘inbewaringstellings-regeling’ (IBS).
2) Parkinson’s Syndroom hebben.


Wat wordt er  precies gedaan bij het bezoek?
Clozapine gebruikers laten vaak hun bloed controleren om zo bijwerkingen in de gaten te kunnen houden.  Als u meedoet aan CLOZIN nemen we tijdens één van deze bloedafnames een extra buisje bloed af (10 milliliter). Meestal wordt u dan ook niet extra geprikt. Als dit wel nodig is, wordt dit eerst met u overlegd. Bovendien zal een arts of onderzoeker een gesprek van ongeveer 10 minuten met u voeren. In dit gesprek zullen u vragen worden gesteld over bijvoorbeeld uw medicatie. De studie  bewaart uw gegevens onder een code, niet onder uw naam.


Is deelname vrijwillig?
Deelname is compleet vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. Het is in dat geval niet nodig om uit te leggen waarom u niet wilt meedoen. De beslissing heeft geen invloed op de zorg die u ontvangt. Als u meedoet, kunt u zich altijd bedenken en op elk tijdstip uw toestemming intrekken, zonder dat u hoeft te vertellen waarom.

 

Wat krijgt u er voor terug?
Voor uw deelname aan het onderzoek ontvangt u €5,- vergoeding.
Daarnaast draagt u bij aan de verbetering van de behandeling van psychosen.

Wat zijn de mogelijke risico’s?
Er is geen risico van deelname aan dit onderzoek. U wordt bijvoorbeeld meestal niet extra geprikt.

Wie organiseert het onderzoek?
CLOZIN is opgezet door psychiater en neurowetenschapper Dr. Jurjen Luykx, werkzaam bij het Hersencentrum Rudolf Magnus dat onderdeel is van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). De studie wordt gecoördineerd door Cynthia Pfeifer, MSc, werkzaam bij de afdeling psychiatrie van het UMCU.


Welke centra doen mee aan het onderzoek?
Het CLOZIN onderzoek vindt niet alleen plaats in het UMC Utrecht. Er zijn verschillende instellingen die ook meewerken aan het onderzoek, waaronder GGZ-NHN, Stichting Rivierduinen, Yulius Centrum, Altrecht en Ludwig-Maximilians-Universität München.


Wilt u meer informatie?
Wanneer u vragen heeft over dit onderzoek, over deelname of uw rechten als deelnemer of over iets anders, dan kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam of uw behandelend arts. De contactgegevens staan hieronder vermeld.


Contactgegevens

E-mailadres: clozin@umcutrecht.nl
Telefoonnummer: +318875 51460
P.O Box 85500 | 3508 GA | Utrecht
www.clozinstudy.com

INCLUSIE GESTART - DEELNEMERS GEZOCHT >> MEER INFO VIA DEZE LINKS

- FOLDER HUIDIGE GEBRUIKERS CLOZAPINE

- FOLDER GESTOPTE GEBRUIKERS CLOZAPINE

Terug naar nieuwsoverzicht