Precisie Psychiatrie - eVJC 17 en 18 juni 2020

LocatieOpzet eVJC
De oorspronkelijke plenaire sessies worden omgevormd tot aansprekende en inhoudelijke nieuwsshows met onder andere de (internationale) sprekers, afgewisseld met de parallelsessies inclusief een speciale Covid-19 track.

Om het interactief en aantrekkelijk te houden wordt er maximaal ingespeeld op afwisseling en worden de oorspronkelijke parallelsessies ingekort tot sessies van 45 minuten. Alle sprekers bieden wij een online training aan hoe ze hun sessies technisch en interactief online zo aansprekend mogelijk kunnen invullen.
Datum
DoelgroepPsychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten (and allen in opleiding)
Patiënten en naasten

Inhoud

Thema 2019: Psychiatrie van de toekomst 

Het Voorjaarscongres 2019 vindt plaats van 3 t/m 5 april in het MECC Maastricht. Het thema is 'Psychiatrie van de toekomst'.

De ban van beperkte behandelmogelijkheden binnen de psychiatrie moet doorbroken worden. Nieuwe onderzoeksmethoden en technologische ontwikkelingen bieden ons de mogelijkheid psychiatrische aandoeningen steeds beter te begrijpen. Om deze mogelijkheden optimaal te benutten moeten we een aantal belangrijke keuzes maken. Gaan we bestaande diagnoses en hypotheses verder onderzoeken? Of laten we de computer met grote databestanden nieuwe diagnostische patronen ontdekken en behandelkeuzes maken? Houden we vast aan dubbelblinde trials of moeten we direct naar een meer gepersonaliseerde vorm? Hebben nieuwe behandeltechnieken de toekomst, zoals neuromodulatie of gentherapie? Moet het traditionele spreekuur blijven bestaan? Of kan de psychiater beter online de patiënt in zijn eigen omgeving onderzoeken en behandelen? En hoe ver mogen we gaan in het online beschikbaar stellen van patiënten-data? De psychiatrie van de toekomst biedt ongekende mogelijkheden maar ook vele dilemma’s en vormt daarom het thema van dit congres.

Klik hier voor meer informatie