Dr. Ingeborg Wilting

foto Ingeborg Wilting

ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog, plaatsvervangend opleider

 

Universitair Medisch Centrum Utrecht
Klinische farmacie D00.218
Postbus 85500
3508 GA  Utrecht
088 755 12 12

 

Dr. I. (Ingeborg) Wilting is ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog en plaatsvervangend opleider in het UMC Utrecht.

 

In 2008 is zij gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift "Paterns and clinical outcomes of lithium treatment". Promoters Prof Dr. A.C.G. Egberts en Prof Dr. W.A. Nolen, co-promotor Dr. E.R. Heerdink.

Samenvatting proefschrift

 

Onderzoeksgebieden zijn

  • farmacologie van lithium
  • bijwerkingen en kwetsbare groepen (ouderen, patiënten opgenomen op somatische afdeling van een algemeen ziekenhuis)
  • farmacologie van clozapine (o.a. bloedbeeld en speekselvloed)

Zij participeert in het docententeam dat de basiscursus psychofarmaca in de praktijk organiseert vanuit Psyfar. Zij is lid van de commissie medicatiebeleid van de NVvP. Zij verzorgt het onderdeel psychofarmaca van de psychoeducatie op de drie volwassenen klinische afdelingen psychiatrie in het UMC Utrecht.