GEPUBLICEERD!! Onze Generieke module Bijwerkingen door geneesmiddelen voor psychiatrische aandoeningen

Inmiddels is onze generieke module GEPUBLICEERD!! 

via deze link vind u de module  

 

 

De Generieke Module Bijwerkingen is gepubliceerd. 


Het afgelopen twee jaar hebben vijf multidisciplinaire werkgroepen gewerkt aan het opstellen van deze generieke module.

 

Deze module:
• geeft specifieke en concrete aanbevelingen over het preventie, monitoring en behandelen van bijwerkingen door geneesmiddelen voor psychiatrische aandoeningen.
• is relevant voorafgaand aan en tijdens de behandeling van psychiatrische aandoeningen met farmacotherapie.
• stelt als doel om bijwerkingen bij medicatie voor psychiatrische aandoeningen te voorkomen en te beperken.
• is van toepassing op alle patiënten die antidepressiva, antipsychotica, benzodiazepines, lithium of andere stemmingsstabilisatoren (gaan) gebruiken (dit zijn honderdduizenden mensen).
• richt zich op zowel patiënten, hun naasten als psychiaters, huisartsen en andere medisch specialisten, artsen (niet) in opleiding, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen.
• is te gebruiken door organisaties in de GGZ en financiers gebruik.

 

De officiële titel is: Generieke module Bijwerkingen door geneesmiddelen voor psychiatrische aandoeningen (GMBGP)

 

Veel dank aan de leden van de vijf werkgroepen: afgevaardigden van het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGZ), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Verpleegkundig Specialisten (V&VN VS), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP i.o.m. de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers; NVZA), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).
Ook veel dank aan het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling dat dit project heeft gefinancieerd.

 

dr. Rob Doornebal en dr. Eric Ruhé (Universteit Groningen) zijn de projectleiders; drs. Adrie Seldenrijk en en Anna Meijer; Mariëlle de Ruijter en Lianne Tammenga zijn leden van projectgroep; en Teie Salomons heeft de praktijk test uitgevoerd.

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht