NVvP Voorjaarscongres 2018

LocatieIn het MECC te Maastricht
Datum
DoelgroepPsychiaters, psychiaters in opleiding, psychologen, verpleegkundig specialisten, patiënten en naasten

Inhoud

Thema 2018: Translationele uitdagingen in de psychiatrie
Het verhaal van de patiënt vertalen is een dagelijkse uitdaging voor iedere psychiater. Hoe vertalen we klachten en belevingen van de patiënt naar een diagnose, en naar bestaande en nieuwe interventies? Hoe vertalen we dit verhaal naar toetsbare hypothesen om de wetenschap vooruit te helpen? En andersom, hoe vertalen we de alsmaar groeiende stroom aan (neuro)wetenschappelijke bevindingen naar de individuele klacht en beleving van de patiënt? Deze vertaling is één van de grote opdrachten waar de psychiatrie de komende jaren voor staat en daarmee het onderwerp van dit congres.

 

Tijdens het congres wordt het thema vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Enerzijds door te informeren over de stand van de wetenschap. Niet alleen op neurowetenschappelijk gebied, maar ook bijvoorbeeld farmacologie, onderzoek met virtual reality, big data en psychotherapie. Zo komt Christian Lüscher, hoogleraar Neurowetenschappen & Neurologie aan de Universiteit van Geneve, vertellen over zijn onderzoek waarbij hij met diermodellen alle hersenverbindingen, die een rol spelen bij verslaving, in kaart brengt. Anderzijds focussen we op de vertaling van onderzoek naar praktijk zélf. Dr. David Ross, een psychiater, onderzoeker en opleider van de Yale School of Medicine, laat zien hoe neurowetenschappelijke kennis vertaald kan worden naar de opleiding, de psychiater en de patiënt. Een andere spreker in dit segment is de Indiase psychiater dr. Vikram Patel, hoogleraar Global Health aan Harvard met zijn presentatie over Global Mental Health en hoe wetenschappelijke kennis vertaald kan worden naar gezondheidszorg in verschillende culturen.

 

Meer informatie en aanmelden

Het Voorjaarscongres 2018 duurt 3 dagen (woensdag 11 april  t/m vrijdag 13 april 2018) en over de dagen verdeeld vinden meerdere parallelssies plaats bestaande uit Symposia, Workshops, Discussiegroepen en Postersessies.